Maatwerk bij betalingsproblemen huurders

Steeds meer mensen komen in de problemen met het betalen van de huur door de coronacrisis. De overheid verwacht dan ook van verhuurders dat zij maatwerk leveren als mensen ten gevolge van deze crisis hun huur niet meer kunnen betalen. Het kan bij het registratiepunt van de huurcommissie worden gemeld als verhuurders zich niet aan de gemaakte afspraken houden.

Bron: Huurcommissie