Hulp bij dementie

Dementie

Mensen met dementie verliezen steeds meer grip op het leven. Dit is moeilijk voor de persoon met dementie, maar ook voor familie is het vaak bijzonder pijnlijk om dit langzame aftakelingsproces te moeten zien bij een geliefde partner of familielid. Het inschakelen van professionele en gespecialiseerde financiële hulp kan rust en perspectief bieden. Vanuit onze christelijke overtuiging zijn wij erop gericht mensen met dementie en hun nabije familie zoveel mogelijk te ondersteunen door de financiën uit handen te nemen.

Dementie en wilsonbekwaamheid

Bij iemand met dementie kunnen de hersenen informatie niet meer goed verwerken, waardoor bijvoorbeeld geheugenverlies en veranderend gedrag optreedt. Het is dan ook van belang dat in een vroeg stadium belangrijke keuzes worden gemaakt. Iemand met dementie doorloopt namelijk verschillende fases. Bij beginnende dementie is iemand vaak nog prima in staat om zelfstandig beslissingen te nemen en hij is op zo’n moment nog wilsbekwaam. Na verloop van tijd kan dit veranderen, waardoor iemand wilsonbekwaam wordt. Dit houdt in dat de persoon in kwestie niet meer voor zichzelf kan beslissen, omdat hij de gevolgen van zijn handelen of beslissingen niet meer goed kan overzien.

Het kan ook voorkomen dat iemand deels wilsbekwaam, deels wilsonbekwaam is. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een situatie dat een dementerend persoon zijn telefoonabonnement wil verlengen en hierbij het geestelijke vermogen heeft om af te wegen welk abonnement het beste bij hem past, maar herinnerd moet worden aan de inname van medicatie, omdat hij dit anders vergeet en hiervan de gevolgen niet overziet. Omdat wilsonbekwaamheid zich bij dementie zo geleidelijk ontwikkelt, is het belangrijk dat de omgeving (veelal familie en vrienden) iemand met dementie goed blijven observeren, zodat tijdig wordt opgemerkt wanneer iemand niet meer in staat is om zelfstandig besluiten te nemen, over belangrijke onderwerpen zoals zorg en financiën. Dit pleit er ook voor om al in een vroeg stadium van de dementie afspraken te maken rondom financiën, zorg en welzijn van de dementerende persoon, zodat hij zelf nog inspraak heeft. Gedacht kan worden aan de vragen wie medische beslissingen mag nemen en wat er moet gebeuren met de financiën van de dementerende persoon.

Dementie en handelingsonbekwaamheid

Handelingsonbekwaamheid is de op grond van een wettelijke bepaling bestaande algemene (on)geschiktheid om eigen onaantastbare rechtshandelingen te verrichten. Net als bij wilsbekwaamheid geldt ook voor handelingsbekwaamheid, dat deze afneemt naarmate de dementie vordert, wat inhoudt dat er een moment komt waarop de persoon met dementie niet meer in staat is om zelfstandig over financiële en medische vraagstukken te beslissen. Zowel wilsonbekwaamheid als handelingsonbekwaamheid wordt vastgesteld door een professional. Te denken valt hierbij aan een notaris, rechter of arts.

Hulp bij dementie

Wanneer een dementerend persoon wilsonbekwaam en/of handelingsonbekwaam is, is een wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk. Deze kan de persoon met dementie helpen met het maken van goede afwegingen bij het nemen van belangrijke beslissingen. De volgende personen kunnen benoemd worden als wettelijk vertegenwoordiger:

  • Familielid van de dementerende persoon tot in de vierde graad
  • Partner van de dementerende persoon
  • Gevolmachtigde
  • Bewindvoerder
  • Mentor
  • Curator

Wanneer het niet wenselijk is om een familielid in te schakelen als wettelijke vertegenwoordiger, kan ook gekozen worden voor een ervaren professional. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er onderlinge spanningen zijn binnen de familie van een dementerend persoon, of wanneer men juist wil voorkomen dat er moeilijkheden ontstaan binnen de familie. Een ander argument voor het inschakelen van een professional is dat het beheren van andermans financiën veel tijd in beslag neemt en dat hierover aan de Rechtbank verantwoording moet worden afgelegd. Een bewindvoerder is ervaren in het uitvoeren van dit soort werkzaamheden. Wanneer ook ondersteuning nodig is voor zorg en welzijn, kan het eveneens nodig zijn een mentor in te schakelen. M&G Bewindvoering kan helpen bij het inschakelen van een ervaren en deskundige mentor.

Contact

Klik hier als je meer wilt weten over de taken en werkzaamheden van een bewindvoerder of neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn werkzaam in Overijssel en Gelderland (regio Zwolle, Kampen, Apeldoorn, Zutphen en Epe), maar ook voor mensen buiten deze regio bieden wij graag onze hulp aan.