Juridische dienstverlening

Juridische vraagstukken

Als je met een juridisch vraagstuk zit, ben je bij M&G Bewindvoering aan het juiste adres. Te denken valt hierbij aan zaken die bij de kantonrechter kunnen worden behandeld.

Je kunt bij de kantonrechter terecht als je een ‘kleine’ geldvordering hebt openstaan (tot € 25.000). Je kunt ook naar de kantonrechter voor huurgeschillen en arbeidszaken. De kantonrechter behandelt ook sommige strafzaken. Daarbij gaat het voornamelijk om lichte overtredingen, zoals verkeersboetes.

Als je bij de kantonrechter terecht kunt, geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging. Dit betekent dat je geen advocaat nodig hebt. Toch is het is vaak wel verstandig je te laten adviseren door een jurist.

Je kunt vrijblijvend contact met M&G Bewindvoering opnemen. Mogelijk kunnen wij (tegen een laag tarief) iets voor je betekenen.

Levenstestament en volmacht

In een volmacht leg je vast wat er moet gebeuren als je zelf niet meer kunt handelen. Je bepaalt wie namens jou beslissingen mag nemen en waarover. Een levenstestament bestaat in de meeste gevallen uit twee volmachten: een voor je zakelijke (financiële) belangen en een voor je medische en persoonlijke zaken. Je legt op deze manier alle zaken die je geregeld wilt hebben in één akte vast.

Een levenstestament heeft als doel dat je belangrijke keuzes kunt vastleggen voor jouw toekomst, voor het geval je hiertoe op een later moment niet meer in staat bent. Je laat dan vastleggen wat er moet gebeuren als je zelf tijdelijk (door bijvoorbeeld een verblijf in het buitenland) of permanent (door bijvoorbeeld dementie) niet meer kunt handelen. Je bepaalt wie namens jou beslissingen mag nemen en tot hoever die bevoegdheid reikt.

Het is alleen mogelijk om te werken met een volmacht, als je nog je wil kunt bepalen. Hoewel je het niet verplicht bent, adviseert M&G Bewindvoering je om die reden om een levenstestament door een notaris te laten opstellen. Het zelfstandig opstellen van een levenstestament brengt namelijk het risico met zich mee dat het niet de kracht heeft die jij wenst. Bepalend is dat je ten tijde van het opstellen van het levenstestament (of volmacht) wilsbekwaam was. Dit houdt in dat je de gevolgen van jouw handelen kon overzien. Een notaris controleert dit, voordat hij een levenstestament voor je opstelt. Bij twijfel zal hij met jouw toestemming een arts inschakelen om vast te stellen of je al dan niet wilsbekwaam bent. Op die manier heb je, in tegenstelling tot het geval waarin je zelf een levenstestament hebt opgesteld, de zekerheid dat jouw levenstestament geldig is en later ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Tot slot

Je kunt in het levenstestament opnemen dat je jouw financiën door een familielid of ander vertrouwd persoon wilt laten behartigen. Mocht je dit om wat voor een reden dan ook (bijvoorbeeld om onenigheid in de familie te voorkomen), toch liever uit handen willen geven aan een onafhankelijk en neutrale professional, dan vervult M&G Bewindvoering hierin graag een rol. Bovendien kunnen wij je – door onze notariële achtergrond – adviseren, voordat je naar een notaris besluit te gaan. Zie voor meer informatie: beschermingsbewind en juridische dienstverlening.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op. Wij werken voornamelijk in de regio’s Zwolle, Kampen, Apeldoorn, Zutphen en Epe, maar ook voor mensen buiten deze regio bieden wij graag onze hulp aan.