Visie en missie M&G Bewindvoering

Missie

Wij willen financiële rust en stabiliteit bij onze klanten creëren.

Visie

Wij bieden op basis van onze christelijke overtuiging, beschermingsbewind op basis van gelijkwaardigheid, respect en professionaliteit voor onze klanten in de regio’s Zwolle, Kampen, Zutphen, Apeldoorn maar ook voor mensen buiten Overijssel en Gelderland. M&G Bewindvoering beschermt de vermogensrechtelijke belangen van mensen die tijdelijk of voor langere tijd, niet in staat zijn hun eigen financiële belangen te behartigen. Wij stellen als bewindvoerders onze klanten centraal bij onze dienstverlening en bieden professionele financiële hulpverlening aan op maat. Dit houdt in dat klanten daar waar mogelijk, worden betrokken bij werkzaamheden, zodat toegewerkt kan worden naar (hernieuwde) financiële zelfredzaamheid. Op die manier biedt M&G Bewindvoering uitzicht op vooruitgang en verbetering in de financiële situatie van klanten.