Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Staat jouw leven op het moment in het teken van geldzorgen? Kun je met moeite je hoofd boven water houden en veroorzaakt dit veel spanning en stress? Stapelen de betalingsachterstanden en schulden zich steeds meer op? Dan is het misschien noodzakelijk om beschermingsbewind aan te vragen.

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand, of vanwege verkwisting of problematische schulden (tijdelijk of voor langere tijd), niet in staat zijn om hun eigen financiën goed te kunnen regelen. Door de maatregel bewind gebeurt het beheer van iemands geld en eigendommen niet meer door de betrokkene(n) zelf, maar door een door de rechter benoemde bewindvoerder.

Wie kan de aanvraag bewind indienen?

De volgende personen of instellingen kunnen de aanvraag voor beschermingsbewind indienen:

  • de betrokkene zelf;
  • echtgenoot of andere partner;
  • familieleden tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
  • degene die het gezag uitoefent; bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder;
  • de bewindvoerder als er al een maatregel loopt;
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt;
  • de officier van justitie;
  • het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd.
Aanvraag bewind: hoe gaat het in zijn werk?
 
We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij jou thuis en zullen een aantal vragen stellen over jouw situatie. Zo willen we bijvoorbeeld graag weten waarom je je hebt aangemeld bij M&G Bewindvoering, of er schulden zijn en zo ja, hoe deze schulden zijn ontstaan. Vervolgens zullen wij je vertellen wat bewindvoering precies inhoudt en is er voor jou gelegenheid om hierover vragen te stellen. Naar aanleiding van dit gesprek zullen wij samen met jou een plan van aanpak maken, waarin onder meer staat welke doelen wij de komende tijd willen behalen. Het plan van aanpak en verzoekschrift sturen wij vervolgens naar de rechter, zodat hij deze kan beoordelen en een besluit kan nemen over de bewindvoering. Als de rechtbank M&G Bewindvoering als bewindvoerder heeft aangewezen, kunnen wij voor jou aan de slag.

Soms is het verstandig om in afwachting van de uitspraak van de rechtbank alvast te beginnen met budgetbeheer, zodat wij alvast voor jou aan het werk kunnen gaan. Zie voor meer informatie: budgetbeheer.

Wat zijn onze taken als bewindvoerder?

M&G Bewindvoering voert verschillende financiële en administratieve taken uit. Zo gaan wij bijvoorbeeld na of je alle inkomsten ontvangt en of de dagelijkse uitgaven (kunnen) worden betaald. Verder vragen wij (indien van toepassing) toeslagen voor je aan, doen belastingaangifte en zullen de administratie van al jouw inkomsten en uitgaven bijhouden. Als je een eigen woning of een stuk land bezit, zullen wij een aantekening van het bewind in het kadaster laten registreren (en in het handelsregister als er sprake is van een eigen onderneming). Ook voert M&G Bewindvoering de volgende werkzaamheden uit:

 • wij maken een overzicht van je inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen en stellen een budgetplan op;
 • wij winnen informatie in en geven wijzigingen door aan verschillende instanties;
 • wij openen een bankrekening, waarop jouw inkomen voortaan binnenkomt;
 • wij betalen vanuit jouw nieuwe bankrekening de vaste lasten;
 • zodra jouw financiële situatie stabiel genoeg is, maken we een plan voor het oplossen van je schulden.

Waarom kiezen voor M&G Bewindvoering?

Wij vinden het belangrijk jou te betrekken bij de werkzaamheden die we voor je uitvoeren. Wij zijn graag transparant en werken dan ook met een systeem waarbij je d.m.v. inloggegevens mee kunt kijken hoe jouw financiële administratie wordt bijgewerkt. Zo kun je bijvoorbeeld alle bij- en afschrijvingen van jouw bankrekening zien. Ook krijg je van ons jaarlijks een overzicht, waarop precies staat wat we met je geld hebben gedaan. Zo blijf je op de hoogte van wat er met jouw geld gebeurt. Hetzelfde overzicht sturen wij naar de rechtbank. Op deze manier leggen wij als bewindvoerders verantwoording af aan de rechter en heb jij de zekerheid dat het werk wat wij voor je doen, goed door ons wordt uitgevoerd.

Bij bewindvoering komt vaak meer kijken dan alleen het beheren van financiën. Zo kun jij bijvoorbeeld te maken krijgen met het overlijden van een partner of familielid. Je kunt dan voor de keus komen te staan om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Ook wanneer je bijvoorbeeld in een scheiding ligt, komt er veel op je af. Omdat wij naast professioneel bewindvoerder, ook gespecialiseerd zijn in verschillende rechtsgebieden (zoals erfrecht en echtscheidingsrecht) kunnen wij jou goed adviseren en ondersteunen. Zie voor meer informatie: juridische dienstverlening.

Tot slot respecteert M&G Bewindvoering jouw privacy. Dit betekent dat wij alleen alle noodzakelijke partijen inlichten over het feit dat je onder bewind staat.

Wil je meer over de dienstverlening van M&G Bewindvoering weten? Neem gerust contact met ons op! Ons werkgebied ligt voornamelijk in Gelderland en Overijssel, maar ook wanneer je buiten een van deze regio’s woont, kan je contact met ons opnemen om te vragen naar de mogelijkheden.